Könyvelő BudapestA könyvelő Budapest szerződéseiben a szolgáltatás igénybe vevőjének személye jól meghatározható a Számviteli törvény gazdálkodó fogalmával, amely átfogja a gazdasági élet legfontosabb szereplőit, a vállalkozókat, az államháztartás szervezeteit, az egyéb szervezeteket, az egészségügyi, szociális és oktatási intézményeket.
Az ügyfél a saját döntése alapján a könyvviteli feladatait elláthatja a saját alkalmazottaival, a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkaszerződéssel. Elláthatja polgári jogi szerződéssel is, illetve mindkettőt is alkalmazhatja. Egyébként ügyfél és a könyvelő Budapest viszonyában az a leghatékonyabb együttműködés, ha az ügyfélnél is könyvelő alkalmazott végzi az előkészítő és kapcsolódó munkákat.
Könyvelőként ismernünk kell-e másik fél jogállását, feladatkörét, szubjektíve a gondolkodásmódját is? Az ügyfelek számára a számvitel, könyvvezetés a maga külön nyelvezetével, fogalmaival egy idegen világnak tűnik. Holott a cégvezetés és a számvitel - könyvelés ugyanarról az egy dologról szól: a vállalkozás működtetéséről, eredményéről, vagyonáról.
A cégvezetés feladata az eredmény és a vagyon növelése, a számvitel – könyvvezetés feladata, hogy mindezekről valós összképet, információkat adjon a cégvezetés, illetve más piaci szereplők számára is. Másfelől e két terület kapcsolódása ott van, hogy a vállalkozás számviteli rendjéért a cégvezető felel!


Általános tapasztalat, hogy egy vállalkozás életében a gazdasági események - értékesítések, beszerzések - számláinak nyilvántartása, vezetésében, általában a könyvelés a legjobban megszervezett tevékenység.


Hol helyezkedik el a számvitel, könyvelés szakterület a cég működésében? A cég gazdasági tevékenységet bizonylatok, számlák formájában dokumentálni kell, a könyvekbe - a törvényben előírt számviteli nyilvántartásokba - ezeket be kell vezetni, év végével a könyveket le kell zárni, és el kell készíteni valamint közzé is kell tenni a számviteli beszámolót. A könyvelés a vállalkozás folyamatos tevékenysége, az éves zárás és a beszámoló készítés pedig a cég rendre visszatérő kiemelkedő eseménye.
Ha ez a folyamatosság és rend nem áll fenn - az a vállalkozási működés egészének súlyos zavarát jelzi. A vállalkozásnak - a tulajdonosainak, a cégvezetésnek - a saját érdeke, hogy a cég működésére, pénzügyi- vagyoni helyzetére és azok időbeli változására vonatkozó információkkal - a bevételek, költségek, eredmény alakulásával tisztában legyen. Ezt is szolgáltatja a könyvelés és a Könyvelő Budapest. Ugyanakkor a számvi-tel-könyvvezetés és a kapcsolódó nyilvántartások képezik az alapját az állammal szembeni adó- es járulék-kötelezettségek megállapításának és ellenőrzésének is. A cég a könyvelésen keresztül kommunikál az adóhatósággal- akár az információkat, akár az azt közvetítő személyeket nézzük.


Ha „valamit", múltbeli információt, iratot elő kell keresni, ennek szolgáltatására sok esetben csak a „könyvelés" – Könyvelő Budapest- képes. Rá is kényszerül minden vállalkozás, hogy a saját könyvelését legalább alapfokon jól művelje. Ennek több oka van. A számvitel, könyvvezetés egy jogilag nagyon precízen szabályozott terület a Számviteli törvény réven. Aztán rákényszerül a vállalkozás a „könyvelés" jó megszervezésére azért is, mert az adókötelezettségek ellenőrzése folytán ez a terület folyamatos, rendszeres adóhatósági ellenőrzésnek van kitéve. Mindegy is, hogy milyen sűrűn jönnek az ellenőrzések - minél nagyobb egy vállalkozás, annál gyakrabban, de a kisebbeknél is kell számolni ilyennel, ez nyilvánvaló. Az adóellenőrzések pedig kiterjednek a számviteli rend ellenőrzésére is, esetenként mulasztási bírság kiszabásával terelgetik a vállalkozásokat a helyes útra. Végül a számviteli nyilvántartási, elszámolási szabályok betartása büntetőjogilag is szankcionált a Büntető Törvénykönyv révén, itt csak a számvitel rendjének megsértése, vagy az adócsalás bűncselekményére, illetve személyes szabadságot érintő büntetési tételeire kell utalni - ezek veszélyeztetettjei éppenséggel a cégvezetők.

Az ügyfélnek tisztában kell lennie azzal, hogy a könyvelési szerződés megkötésével a cégre, intézményre háruló saját könyvvezetési, bevallási kötelezettségeik nem szűnnek meg. Jó, ha a könyvelési szerződés ezt tudatosítja az ügyfélben, és rögzíti azokat a számviteli adózási feladatokat, amelyek nem ruházhatóak át a könyvelő irodára, és a vállalkozás hatáskörében maradnak.


Bővebb információért, kérjük kattintson ide: kft könyvelés